Добре дошли

    Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч е разкрита през 1971 г. с постановление на Министерски съвет и Заповед № 608 от 08.06.1971 на Окръжен народен съвет Ловеч.
Основната задача на новосформираната гимназия и е да дава по-висока математическа култура на ученици с подчертани способности и наклонности в тази област.
    В настоящата сграда е от 1982 г. От 1992 г., освен по математика, в гимназията се осъществява профилирано обучение по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, което променя статута й на природо-математическа.
   Постепенно в ППМГ се осъществява профилирано обучение по информатика, а през учебната 2010/2011 г. и по информационни технологии. Приоритетни стават природните науки, езиковата подготовка и хуманитарното образование.
   От учебната 1996/1997 ППМГ – Ловеч прави прием в една паралелка пети клас за млади математически таланти.

Ученици от Математическата ще представляват Ловешка област на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.

преди 24 дни

Мотото „Изкуственият интелект – благословия, или проклятие?“ беше стимул двама ученици на ППМГ – Ловеч, да преодолеят училищния и...

Към статията

Откриване на новата 2023/2024 учебна година

преди 81 дни

Уважаеми ученици, настоящи и бивши колеги учители, родители, съмишленици! Тържественото откриване на учебната година ще се състои на 15 септември 2023...

Към статията

РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

преди 109 дни

Уважаеми ученици и родители,Във връзка с реализиране на дейностите по приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г., Ви...

Към статията