График на дейностите на онлайн обучението за периода от 13 април до 16 април 2020 г.

Венцеслав Георгиев | 09:55 10/Април/2020
Прегледана: 435 пъти.

 

График на дейностите на онлайн обучението за периода от 13 април до 16 април 2020 г. е предвиден да разнообрази заниманията и да предостави възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда.

График на онлайн дейностите за учениците от 5. до 11. клас за периода 13 – 16 април и за 12. клас само на 16 април 2020 г.:

1 час 9:00 -  9:30 - занимания по интереси.

2 час 9:40 – 10:10 - занимания по интереси.

3 час 10:20 – 10:50 – Сергей Цандев – педагогически съветник. Дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на учениците, включително психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип..

4 час 11:00 – 11:30 – консултации.

График на онлайн дейностите за 12. клас за периода 13 – 15 април 2020 г. (учениците от 12. клас, за тези три дена, учат по седмичното разписание за втори срок):

  1. час 9:00 – 9:30
  2. час 9:40 – 10:10
  3. час 10:20 – 10:50
  4. час 11:00 – 11:30
  5. час 11:40 – 12:10
  6. час 12:20 – 12:50
  7. час 13:00 – 13:30

14:00 – 15:00 – консултации и занимания по пропуснатите в определеното време часове.