СВОБОДНИ МЕСТА И РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Венцеслав Георгиев | 14:16 21/Юли/2015
Прегледана: 2083 пъти.

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ:

Профил природоматематически с първи профилиращ предмет информационни технологи с английски език - 7 (седем) места.

Профил природоматематически с първи профилиращ предмет информатика с английски език - 5 (пет) места
.

Профил природоматематически с профилиращ предмет биология с английски език - 1 (едно) място.

РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ:

Обявяване на незаетите места след трето класиране - 21.07.2015 г. 15.00 часа.
Подаване на документи за участие в четвърто класиране в ПМГ-Ловеч -

22.07.2015 г. – 8.00 - 16.00 часа;
23.07.2015 г. - 8.00 – 15.00 часа.

Обявяване на приетите ученици от четвърто класиране - 23.07.2015 г. 15.00 часа.

Записване на приетите от четвърто класиране ученици - 24.07.2015 г. 08.00–12.00 часа.