Графици

Последна промяна: 11:12 23/Септември/2020
Прегледана:5477 пъти.


 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок

14.05.2021 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2021 г. (07.06.2021) І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 г. XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)