Страници

Планове и документи

Последна промяна: 11:14 20/Септември/2023
Прегледана:10382 пъти.


Правилник на ППМГ

Стратегия за развитие на ППМГ за периода 2021-2024 година

Учебни планове Vа VIа и VIIа клас

Учебни планове VIII - X клас

Учебни планове XI - XII клас

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Годишен план за дейността на ППМГ

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

ЕТИЧЕН КОДЕКС

План за действие 2023 г за БДП

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

КОНСУЛТУРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Образец 1 по чл. 62, ал. 1, т. 1 за отсъствия на ученик по медицински причини, може да си свалите от тук.

Образец 2 по чл. 62, ал. 1, т. 2 за отсъствия на ученик поради подготовка и участие в състезание, може да си свалите от тук.

Образец 3 по чл. 62, ал. 1, т. 3 за отсъствия на ученик по семейни причини до 3 дни в годината, заявление от родителя до класния ръководител може да си свалите от тук.

Образец 4 по чл. 62, ал. 1, т. 4 за отсъствия на ученик по семейни причини до 7 дни в годината, в случай, че ученикът е изчерпал възможността за освобождаване по семейни причини до 3 дни, заявление от родителя до Директора може да си свалите от тук.