Страници

Планове и документи

Последна промяна: 17:01 25/Септември/2023
Прегледана:11411 пъти.


Правилник за дейността на ППМГ
Стратегия за развитие на ППМГ за периода 2021-2024 година
Учебни планове Vа VIа и VIIа клас
Учебни планове VIII - X клас
Учебни планове XI - XII клас
Форми на обучение: дневна и самостоятелна. Правилата за определяне на условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. са описани в Приложение № 1 в Правилника за дейността на ППМГ, което може да видите от тук: Приложение № 1 
Годишен план за дейността на ППМГ
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
КОНСУЛТУРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ
Образец 1 по чл. 62, ал. 1, т. 1 за отсъствия на ученик по медицински причини, може да си свалите от тук.
Образец 2 по чл. 62, ал. 1, т. 2 за отсъствия на ученик поради подготовка и участие в състезание, може да си свалите от тук.
Образец 3 по чл. 62, ал. 1, т. 3 за отсъствия на ученик по семейни причини до 3 дни в годината, заявление от родителя до класния ръководител може да си свалите от тук.
Образец 4 по чл. 62, ал. 1, т. 4 за отсъствия на ученик по семейни причини до 7 дни в годината, в случай, че ученикът е изчерпал възможността за освобождаване по семейни причини до 3 дни, заявление от родителя до Директора може да си свалите от тук.