Проект "Tи и Lidl за по-добър живот"

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, получи финансиране за реализиране на проект в рамките на инициативата "Tи и Lidl за по-добър живот". Кампанията се осъществява в партньорството с фондация "Работилница за...

Прочети още

Програма за училища-посланици на Европейския парламент

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, е сред 30-те нови учебни заведения в България, които ще се включат в Програмата за училища-посланици на Европейския парламент. Идеята на програмата е да се подобри осведомеността...

Прочети още

Проект „Работилница за бъдещи откриватели”Оперативна програма

Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.2-01 «Да направим училището привлекателно за младите хора» финансиран от...

Прочети още

Проект „Добрите стари времена - традиционни танци и игри”

Тема на проекта: "The old good days: traditional dances and games" Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски", двустранно училищно партньорство Покана за кандидатстване: 19 февруари 2010 г. Регистрационен номер: 2010-1-IT2-COM07-13937 2 Номер на проекта:...

Прочети още

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд...

Прочети още

Програма „Коменски” на Европейския съюз

Преподавателят по английски език Елица Христова беше на едноседмично обучение във Великобритания.
Там тя се запозна с най-съвременната методика за използването на новите технологии в часовете по чужд език.

В Ипсуич тя...

Прочети още