Новини

Първата в областта смарт класна стая заработи в Математическата

14:59 04/Май/2016
Прегледана: 4401 пъти, Венцеслав Георгиев
Първата в областта смарт класна стая заработи в Математическата

Природо-математическа гимназия – Ловеч, е първото  училище в областта с изградена смарт класна стая. Таблети-лаптопи за учителите и таблети-лаптопи в раниците на децата, електронни уроци и електронни домашни – това вече е факт за учениците от 5 „а“ клас. Изградена е и високотехнологична Wi-Fi мрежа, което позволява на учениците да използват разнообразни допълнителни източници в рамките на учебния процес.

Въвеждането на информационните и комуникационни технологии в класната стая и раницата на учениците цели увеличаване на интереса и мотивацията на децата в процеса на обучение затвърждава позицията на гимназията като иновативно училище. Учителят може от една страна да направи този процес по-интересен, т.е. да преподава уроците си в дигитална форма, да използва видео ресурси и Интернет приложения. От друга - да управлява своя клас по-ефективно. Да разпределя тестове, задачи за домашна работа, които може да проверява отново, използвайки технологиите. Ще отпадне нуждата от „оценяване на ръка“. Наличието на модерна технология в класната стая означава, че информацията се предава по-бързо и образователната система е в крак с времето. Това е и начин за улесняване на взаимодействието между учители и ученици, начин да се трансформира и модернизира учебния процес и превръщането му в интерактивен, интересен и колаборативен. Това е и първата стъпка към отварянето на образователната и научна среда към мобилните устройства, т. нар. m-learning. Бъдещето е всеки ученик да разполага със собствен миникомпютър и онлайн достъп до базисни електронни помагала и учебници. Проектът е част от одобрената от правителството през 2015 г. Национална програма „ИКТ в училище“ и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение – 2015-­2017.

Този проект надгражда цялата ни досегашна образователна политика и надяваме се е поредна крачка напред за интегриране на съвременните дигитални технологии в образованието, с това да направим процеса на обучението по-интересен и по-ефективен.