Резултати


Последна промяна: 10:45 21/Януари/2022
Прегледана:43975 пъти.


 

ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ 2021-2022

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика - IV, V, и VI клас.



Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика - VII - XII клас.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по лингвистика.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по информатика.

Рeзултати от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии.



ОБЩИНСКИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ 2021-2022

Резултати от общински кръг на олимпиадата по български език и литература

Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Резултати от общински кръг на олимпиадата по физика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по лингвистика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по информационни технологии

Резултати от общински кръг на олимпиадата по информатика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по английски език

Резултати от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Резултати от общински кръг на олимпиадата по география и икономика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по философия

Резултати от общински кръг на олимпиадата по астрономия

Резултати от общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование