Страници

Обществен съвет

Последна промяна: 11:26 23/Ноември/2022
Прегледана:7753 пъти.


Обществен съвет към Профилирана природо-математическа гимназия - Ловеч в състав:

Председател:
Георги Валентинов Георгиев - родител.

Членове:
Пламен Петров Йотов – представител на Община Ловеч;
Милко Недялков Недялков - родител;
Марияна Дилиянова Танкова - родител;
Милена Докова Пейкова - родител;
Борислав Иванов Недялков - родител;
Христина Александрова Колева - родител.

Резервни членове на обществения съвет:
Христо Петков Кадийски - родител;
Станислава Валентинова Минчева - родител;
Наталия Николаева Лалева – родител;
Петя Неделчева Недкова – родител.


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

Закон за предучилищното и училищно образование (глава 14: Обществени съвети)

Решение на Педагогически съвет за включване на гимназията в мрежата на иновативните училища за учебната 2021/2022 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет с подкрепа за включване на гимназията в мрежата на иновативните училищата в България от учебната 2021/2022 г.