Страници

Обществен съвет

Последна промяна: 10:39 27/Януари/2021
Прегледана:5008 пъти.


Обществен съвет към Профилирана природо-математическа гимназия - Ловеч в състав:

Председател:
Дария Димитрова Малакова - родител.

Членове:

Събина Петьова Миленска-Иванова – представител на Община Ловеч;
Детелин Владимиров Недялков - родител;
Георги Валентинов Георгиев - родител;
Анелия Христофорова Илиева - родител;
Наталия Томчева Иванова - родител;
Милка Вескова Петрова - родител.

Резервни членове на обществения съвет:
Росица Милкова Иванова - родител;
Малина Данаилова Стойчева - родител;
Ваня Грозданова Любенова – родител;
Георги Денчев Георгиев – родител;
Людмила Първанова Любенова - родител.


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

Закон за предучилищното и училищно образование (глава 14: Обществени съвети)

Решение на Педагогически съвет за включване на гимназията в мрежата на иновативните училища за учебната 2021/2022 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет с подкрепа за включване на гимназията в мрежата на иновативните училищата в България от учебната 2021/2022 г.

2017-04-03
ПОКАНА за свикване на заседание на Обществения съвет при ППМГ - Ловеч на 06.04.2017г. (четвъртък), от 18:00 ч. с дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на 2017 г.2017-02-22
ПОКАНА за свикване на заседание на Обществения съвет при ППМГ - Ловеч на 07.03.2017г. (вторник), от 18:00 ч. с дневен ред:

  1. Становище за разпределението на бюджета и размера на капиталовите разходи.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.
  3. Становище по училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.
  4. Становище по кандидатстването на ППМГ – Ловеч в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2017/2018 г.